259521_10150279293267359_2960392_o2015-06-27_1911

Jeg er vokset op i Grundtvig-koldske fri- og efterskolemiljøer og uddannet cand. mag i dansk og kunsthistorie. Desuden er har jeg gået i skrivegruppe hos forfatter Ina Merete Schmidt og modtaget undervisning på skulpturskolen i Skanderborg ved Thomas Andersson.

Jeg har undervist, formidlet og holdt foredrag i mange forskellige sammenhænge, på skoler, højskoler, museer, biblioteker og i folkekirken til mennesker i alle aldre og fra alle samfundslag. Jeg brænder for at formidle mine interesseområder videre til andre på en levende, folkelig og forståelig måde og tilbyder både undervisningsforløb, foredrag og mere praksis-orienterede workshops.

Jeg interesserer mig for, hvad der har rørt sig inde i mennesker og i samfundet omkring dem gennem tiden og for hvordan det er kommet til udtryk i kunst og litteratur. 

Jeg tager ofte udgangspunkt i noget ret specifikt – en kunstnerfamilie, kroppen, farven som fænomen, sko eller fotografi – og sætter det ind i en større kunsthistorisk, mentalitetshistorisk og/eller historisk sammenhæng. For jeg er mere interesseret i at skabe overblik og betragte det udvalgte emne over et langt tidsspand end i at gå detaljeret ind i mindre afgrænsede perioder. Og det interesserer mig at se på bevægelser, modbevægelser, inspirationskilder og sammenhænge i et større perspektiv.