Karoline har i sin ansættelse mødt såvel unge i skolens grundforløb – for unge der typisk kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse, som voksne med et mere afklaret ønske om at gennemføre en uddannelse med sigte mod ansættelse inden for social- og sundhedssektoren. Karoline har undervist i dansk og varetaget koordinerende opgaver som klasselærer og erhvervsfaglig vejleder. Funktioner der har til formål at støtte såvel klassen som den enkelte elev under uddannelsesforløbet med henblik på at skabe så udviklende forløb som muligt for den enkelte elev.  Som klasselærer og erhvervsfaglig vejleder har Karoline været aktiv i samarbejdet med kolleger og praktikinstitutioner. Skolen har lært Karoline Rønne at kende som en dygtig dansklærer med respekt for fag og undervisningen. Karoline Rønne har haft interesse og øje for den enkelte elev og har været afholdt og respekteret for sin indsats som underviser. Karoline Rønne har haft et konstruktivt samarbejde med kolleger og øvrige samarbejdspartnere, og skolen giver hende de bedste anbefalinger.

Leo F. Hansen – Skoleleder, Social og Sundhedsskolen i Århus

 

Karoline har varetaget en række undervisningsforløb for konfirmandgrupper og specialklasser og har haft flair for at formidle til børn og unge. Hun er kreativ, initiativrig, pligtopfyldende, selvstændig, engageret og fagligt ambitiøs. Hun er gået ind i formidlingsopgaverne med sin pædagogiske viden, erfaring og faglige forståelse og med krum hals. Hun har haft stor appetit på at prøve forskellige opgaver og lære nyt. Karoline har været en afholdt kollega på museet på grund af hendes varme personlighed og, hendes humor, energi og motivation. Jeg kan anbefale Karoline som medarbejder (…) og vil gerne uddybe min anbefaling per telefon på 20283846.

Anne-Mette Villumsen – Museumsleder, Skovgaard Museet

 

Karoline har i sin tid på skolen optrådt pædagogisk og fagligt velfunderet, og hun har gjort brug af de vigtige kvalifikationer og kompetencer, hun besidder, herunder evnen til at skabe struktur og overblik og udvise lederskab for de processer og de børn, hun har haft ansvaret for. Karolines empatiske evner, herunder evnen til nærvær, har altid skabt respekt hos børn og voksne i hendes omgangskreds. Karoline har mange gode ideer, som hun med engagement formår at igangsætte. Hun er positiv og kreativ og vellidt både i personalegruppen, blandt forældre, børn og ledelse. I det daglige reflekterer Karoline løbende over sin og teamets praksis, og hendes ansvarlighed kombineret med hendes kommunikative evner, hvor gensidig respekt er et nøgleord, gør det nemt og udbytterigt at samarbejde med hende.

Jacob Hatting – Skoleleder, Nørrebro Lilleskole

 

Karoline Rønne Mikkelsen har i vinteren 2016 undervist på et formidlingsprojekt for børn i folkeskolens specialklasser på mellemtrinet i Varde Kommune.
Karoline tilrettelagde et fint forløb med introduktion til udvalgte teknikker og værker i udstillingen af Anne Klindt Sørensens kunst samt arbejdende værksted, hvor der var en tydelig sammenhæng med temaer og teknikker fra udstillingen.
Eleverne var meget begejstrede i rundvisningen og optagede af selv at arbejde med materialerne, og Karolines formidling var kompetent og med virkelig god kontakt til børnene.
Vi anbefaler varmt Karoline Rønne Mikkelsen som kunstformidler.

Janusbygningen, Tistrup

 

Det skal hermed bekræftes, at stud.mag. Karoline Rønne i samarbejde med stud.mag Anne Dorthe Holm og stud.mag Marianne Holmsø og Aarhus kunstmuseum har udtænkt, planlagt og gennemført et formidlingsprojekt på Aarhus Kunstmuseum i påsken 2000. Det færdige projekt vidner om et stort engagement i opgaven samt et originalt bud på, hvordan man kan levendegøre en række klassiske og elskede motiver, så både børn og voksne bliver inspirerede til selv at udfolde sig, men også til at kigge en ekstra gang på ‘originalerne’. Det er museets indtryk, at publikum havde stort udbytte af kombinationen af den mundtlige og praktiske formidling, som projektet baserede sig på, og at de nød den gode og tvangfrie stemning, som de studerende formåede at bibringe arrangementet. projektet er blevet mødt med stor velvilje fra alle ansatte i huset, og samarbejdet mellem museets forskellige personalegrupper og de studerende er forløbet meget tilfredsstillende.

Mone Jensen – Museumsinspektør og Lise Jakobsen – Volentør, Aarhus Kunstmuseum

 

Jeg kan hermed bekræfte, at Karoline Rønne arbejdede som instruktor for mit litteraturhold i efteråret 1999. Samarbejdet fungerede fint, og Karoline underviste til de studerendes fulde tilfredshed.

Jakob Bøggild – Lektor, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet

 

Karoline formår at skabe et rum for fuldkommen tillid, accept og støtte. Og med afsæt tør man bare! Man tør simpelthen bare komme i gang, skære igennem, sige det højt eller hvad det nu end erman tror, man er forhindret af. Hun får mig til at se alting klarere, og det er som om, hun rummer og overskuer det hele, så jeg ved, jeg når i havn, selv om jeg synes, jeg er langt ude. Karoline er dybt kompetent, ærlig og hjertevarm. jeg vil til hver en tid vælge Karoline, hvis jeg har brug for støtte til at nå mine mål.

Nadia Holmgren, medejer af foredrags- og kursusvirksomheden i to i

 

Vi har som familie gennemgået et forløb med Karoline. Det har været super inspireredne. Karoline er rigtig god til at finde ind til de udfordringer, som vi umiddelbart kunne gøre noget ved med mindre ændringer i hverdagen. Karoline har vist os, hvor vigtigt det er at lave aftaler i familien og få synliggjort nogle mål, som vi kan arbejde frem mod i fællesskab. Karoline er meget nærværedne og deltagende og sætter sig godt ind i, hvordan vores familiemønster har været, og hvad det er, vi skulle gøre for at få en bedre hverdag. Vi vil slet ikke tøve med at søge coaching hos Karoline igen.

Anne Walter, selvstændig Sales Manager

 

Jeg synes, at jeg har fået nogle gode og konkrete redskaber til at arbejde videre med mine udfordringer. Jeg har fået blik for, hvordan jeg med forholdsvis små forandringer i min måde at tænke ting på og min måde at handle på kan rykke mig på nogle større områder, hvor jeg gerne vil kunne håndtere mit liv, min rolle som far og mit professionelle liv bedre. jeg synes, at coachingen har hjulpet mig til at se mit liv i et større og tidsmæssigt længere perspektiv. Karoline er god til at lytte og fanger hurtigt kernen i det, man siger. Hun har været åben og anerkendende over for alt, hvad jeg har sagt. Hun har en evne til at skabe et trygt rum for dialog, er god til at udtrykke anerkendelse og har en kærlig, humoristisk, imødekommende og åben tilgang til andre mennesker.

Morten Emmerik Wøldike, sociolog